Intervju med Anders Öman

Intervju med Anders Öman

Här kan du läsa en intervju med Anders Öman som publicerades i tidningen Nytt Boende. Artikeln publicerades i mitten av februari.

HUR SER DU PÅ DET STORA INTRESSET FÖR ICON?

”Det är helt fantastiskt vilken fin respons vi har fått. Det är riktigt roligt att se hur ICON engagerar och skapar intresse bland invånarna, inte bara här i Växjö utan även utanför såväl stads- som riksgränserna.”

HUR KOM NI FRAM TILL NAMNET ICON?
”Vi valde att namnge byggnaden ICON då den kommer att växa fram som en ikon, inte bara för Växjös nya stadsdel och staden i stort, utan även för hela regionen. Som hjärta i Arenastadens expansion har vi här en byggnad som sticker ut, och som är en förebild, en ikon helt enkelt.”

VAD INNEHÅLLER ICON??
”ICON kommer i till största del innehålla bostäder, totalt 221 stycken fördelat på två torn. Det norra tornet kommer främst innehålla mindre bostäder och studios. Det södra tornet kommer innehålla tvåor, treor och fyror.”

”För att spinna vidare på den internationella känslan, kommer byggnaden att innehålla servicefunktioner i världsklass. Detta är något som ofta är vanligt i större städer men också en stark internationell trend. Det blir en form av ”all-inclusive”-boende som finns tillgängligt för de som bor och verkar i huset. Man väljer själv om man vill nyttja dessa funktioner, men möjligheterna finns där.”

”Byggnaden kommer även vara utrustad med en mängd faciliteter och bekvämligheter, exempelvis komfortkyla i alla lägenheter, pool, spa, gym, restauranger och kafé.”

HUR SER DU PÅ PRISNIVÅERNA FÖR BOSTÄDERNA?

”Jag känner en stolthet över att priserna inte är högre än andra nya projekt i stan. Det förvånar många och det är något vi är riktigt glada över. Alla entreprenörer har jobbat hårt för att göra detta möjligt.”

PARKERINGSFRÅGAN PÅ ARENASTADEN, HUR SER DU PÅ DET?
”Det är något vi arbetat mycket med. Det är viktigt att fastigheten är lättillgänglig för besökare. Parkering finns bland annat i fastighetens källare/garage, och dessutom har vi blockhyrt parkeringsgaraget under VIDA Arena. Längs med Storgatan kommer det att byggas 115 nya parkeringsplatser.”

”Torget utanför VIDA Arena ska också byggas om för bättre struktur och nyttjandegrad. Men vi kommer ju inte att lösa några nya parkeringsplatser som är öppna vid andra evenemang på området, utan då är man hänvisad till befintliga kommunalt anvisade parkeringsplatser.”

VAD HÄNDER JUST NU?
”Rent byggnadsmässigt pågår nu arbetet för fullt. Vi har fått börja med att gräva sex meter djupt, och därefter påbörja arbetet med att gjuta en rejäl bottenplatta. När man bygger så här högt är det viktigt att man har en stabil och stark grund att stå på.”