ICON - Växjös nya A-läge

Området Arenastaden är ett nav i Växjös expansion – med sina köpcentra, evenemang och idrottsutbud. Här byggs också nya bostäder och arbetsplatser i rask takt. Och mitt i detta pulserande läge står ICON. Som ett landmärke. Som Växjös nya a-läge.

3 1 STORGATAN
  • 1Besöksparkering från 15 min upp till 4 tim. Se märkning på plats.

  • 2Torgyta. Parkering tillåten vardagar mellan 11–14.00.

  • 3Besöksparkering. Timtaxa.

  • 4Reserverad parkering. Boende/kontor ICON. Vid frågor kontakta Q-Park på tel. 0771-96 90 06

  • 5Offentlig parkering. Särskilda regler kan förekomma. För information vänligen kontakta växjö kommun.