ICON Växjö kommer att drivas med närproducerad el

ICON Växjö kommer att drivas med närproducerad el

Nybyggda ICON Växjö kommer att innehålla bostäder, kontor, lägenhetshotell och skola. Här kommer det också att finnas café, restaurang, skybar, spa, gym och pool. När verksamheten vaknar på morgonen, lamporna tänds och skärmar slås på, vet man exakt var elen kommer från. Avtalet mellan elbolaget Bixia och fastighetsägaren APP kopplar specifikt samman ICON Växjö med närliggande Ohs vattenkraftverk vid sjön Salen, strax väster om Växjö.

Närmare 2000 människor kommer att röra sig dagligen i ICON Växjö. Det kommer att gå åt en del energi för att driva verksamheten i den 20 våningar höga byggnaden, närmare bestämt 2 000 000 KWh per år.

Närproducerat så långt det är möjligt
Närproducerat, hållbart och miljövänligt har genomgående varit ledord i byggnationen av APP:s ICON Växjö. Lokala producenter har överlag prioriterats vid material- och entreprenadval, huset värms upp genom biobaserad fjärrvärme och tack vare avtalet med elbolaget Bixia har man också kunnat välja exakt vilken elproducent och kraftstation man vill köpa sin el ifrån. Miljötillvalet Bixia Nära Exklusiv innebär att företag själva kan välja en specifik, lokal produktionskälla. För APP passade Bixias lösning perfekt.

– Vi är måna om våra miljövärden. Vår ambition är att alltid välja närproducerat, där och när det går. Det känns fantastiskt bra att veta att den el som driver ICON kommer härifrån trakten, från vattenkraft som dessutom är förnybart. Att välja ett specifikt produktionsställe som dessutom gynnar vårt lokala näringsliv, det är ett enkelt sätt att bidra till den lokala samhällsutvecklingen och vårt sätt att vara en kreativ och aktiv stadsutvecklare, säger Henrik Swahn, VD på APP Properties.

Egna solpaneler
APP Properties nöjer sig inte med närproducerad el via vattenkraft, de planerar dessutom för solenergi med hjälp av extra tunna, effektiva solpaneler som monteras på taket och satsar på laddstolpar för elbilar som också drivs av elen från Ohs. Dagens konsumenter efterfrågar närproducerade varor och tjänster och vill gärna ha full koll på hur produktionen går till.

– Med Bixia Nära Exklusiv är elen spårbar, från producent till konsument. Att ICON Växjö har valt den här lösningen är ett kvitto på att alltfler vill göra skillnad för klimatet och vara med och bidra till en hållbar värld, det är också ett bevis för att vi på Bixia är på rätt väg, säger Eric Constantien, Chef Inköp Produktion på Bixia.

För mer information kontakta:

Eric Constantien
Chef Inköp Produktion
Mobil: 070 – 826 25 75
eric.constantien@bixia.se

Henrik Swahn
VD APP Properties AB
mobil: 072-320 89 02
henrik.swahn@app-properties.se