Intervju med arkitekten

Intervju med arkitekten

”De bästa projekten blir när byggherren och arkitekten finner varandra i en förtrolighet. Att man vill göra bra saker tillsammans”. Orden kommer från Magnus Månsson, arkitekten bakom nya ICON Växjö.

– Att rita bostäder handlar om att göra smarta lösningar. Att man inte köper eller hyr för stora ytor men ändå har en hög komfort och trivsel i bostaden. Det här är en stor utmaning för oss arkitekter – att inte slösa med lägenhetens storlek i onödan, berättar Magnus.

Han menar vidare att det rent rumsligt ska kunna gå att leva olika liv i en lägenhet. Man måste kunna ta dit vänner och kunna ha den, så att säga, mer publik. Men samtidigt också kunna känna att man har en mer privat del. Och att detta ska kunna samsas på ett finurligt sätt.

Trots Magnus långa erfarenhet som arkitekt, och alla de verk han skapat genom åren, ser han ICON som något extra.

– Jag är uppvuxen i Växjö men lämnade staden 1975 för att utbilda mig till arkitekt i Göteborg. Jag har kvar familj och släktingar i Växjö, så jag håller regelbunden kontakt med staden. Men jag har aldrig ritat något tidigare här.

Magnus träffade Anders Öman och lyssnade på visionerna och det blev ett intressant möte. Han insåg att det här var chansen att göra något riktigt bra i Växjö.
–  Får man möjligheten att göra Opus 1, dessutom mitt första verk i Växjö, så är det klart att det blev något som tog väldigt stor plats i mitt medvetande och i min verksamhet.
Arkitekturen bakom ICON har löpande linjer som far upp och ner och rör sig väldigt tredimensionellt. Det här var något som han klurade väldigt länge på.

– Jag bor delvis i Barcelona och tvärs över gatan hade vi en utsikt på en skorsten som hade ett antal elledningar som gick just på det här sättet. De följde med upp och smet runt husen och det blev liksom den impulsen som satte det här på plats.
Magnus menar att namnet ICON är väldigt passande. Han ser en parallell till andra ikoniska byggnader runt om världen, där en stad och ett verk blir sammanflätade.

–  Jag vill nog påstå att med Växjös mått mätt, när ICON står färdigt, så tror jag de här kan bli oskiljbara. Man kanske till och med kan identifiera huset med staden. Och i den meningen blir det ju ikoniskt.

 

Samtidigt ser han också ICON som en viktig portalbyggnad, en märkesbyggnad för att sätta den nya Arenastaden på plats. Nu öppnar man upp för bostäder och gör området till en stad och inte bara en arenabebyggelse.