BYN Företagsbostäder Växjö

Information in English 

Allmänna Villkor

INFORMATION OM HOTELLET

BYN Företagsbostäder, nedan kallat hotellet, drivs av Care of VXO AB, organisationsnummer 559161-0398,
Storgatan 82A, 352 46 Växjö.
BYN Företagsbostäder nås vardagar måndag-fredag 08.00-17.00 på 0470-77 15 00 eller info@bynvaxjo.se.

Behöver du hjälp som inte kan vänta till nästkommande vardag eller om du kontaktar jouren med eventuell utryckning debiterar vi 4.000kr exkl.moms för detta. Journummer 0470–51 53 99.

Hotellet är ett lägenhetshotell som passar dig som vill bo en månad eller längre. Lägenheterna är fullt utrustade med kök, toalett och dusch, säng, bäddsoffa, matplats, display med chromecast och husgeråd för upp till fyra personer.

ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor gäller alltid om inte särskilda villkor avtalats vid bokning.
I det fall någon fråga eller regel inte omfattas av dessa allmänna villkor tillämpas
de branschregler som rekommenderas av Visita.

Hotellet förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst, men de villkor som gällde vid bokningstillfället gäller alltid för hela bokningsperioden. När en lägenhet bokats anses du eller den person för vars räkning du bokar ha läst, förstått och accepterat de allmänna villkoren. Detta gäller även när en lägenhet bokas via telefon, e-post eller direkt på plats.

Med lägenhet och/eller rum i dessa villkor avses hotellägenhet. Med skriftligen avses i första hand per e-post. Med fakturamottagaren avses den person eller det företag som tar emot fakturan och som därmed ansvarar för bokningen och betalning.

BOKNING OCH INCHECKNING

BOKNINGSPERIODER
Hotellet är ett longstayhotell och godtar därför endast i undantagsfall bokningar kortare än 30 nätter. Bokningar kan som längst göras på upp till 120 nätter
(fyra månader). Bokningsperioderna är indelade i tre kategorier med variation i villkor och priser;
Kategori A (<30 nätter): bokningar upp till 30 nätter. Kategori B (>30 nätter): bokningar 30 nätter eller längre.

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
En bokning är bindande i och med att den har bekräftats skriftligen. Vid bokning är du skyldig att uppge namn, adress, e-postadress samt ankomst- och avresedag.

ANKOMST OCH INCHECKNING
Incheckning sker på ankomstdagen efter 15.00.
Hotellet är öppet för incheckning måndag till söndag.

AVBOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST
Bokningar upp till 29 nätter kan avbokas till och med klockan 18.00 två dygn (48 timmar) före incheckning. Vid avbokning senare debiteras 50% av kostnaden för bokningen. Vid utebliven ankomst utan avbokning debiteras 100% av kostnaden för bokningen.

Bokningar som är längre än 30 nätter kan avbokas till och med klockan 18.00 en vecka (7 dagar) före incheckning. Vid avbokning senare debiteras 50% av kostnaden för de första 30 nätterna. Vid utebliven ankomst utan avbokning debiteras 100% av kostnaden för de första 30 nätterna.

Som utebliven ankomst räknas gäster som inte checkat in innan kl 23.59 på ankomstdagen, om inget annat avtalats skriftligen. Vid utebliven ankomst har hotellet rätt att hyra ut lägenheten till annan gäst från och med klockan 15.00
dagen efter ankomstdagen.

Vid en för tidig utcheckning åtar sig gästen att betala minimum 14 dagar från avbokningsdatum eller full faktura om den redan är betald. Hotellet gör inga återbetalningar för tidig utcheckning då gästen har åtagit och godkänt boende datum för perioden i fakturan.

BETALNING
Betalning sker i förskott mot faktura som skickas per e-post till den adress som angivits vid bokning. Fakturor skickas ut tidigast ca 30 dagar innan ankomstdagen. Förfallodag är ankomstdagen och fakturan ska vara betald innan incheckning. Fakturan kan betalas till bankgiro eller vid internationella betalningar via IBAN/SWIFT.

Vid bokning 30 nätter eller längre delas betalningen upp i månadsvis eller i motsvarande perioder och faktureras löpande. Påföljande periodfaktura ska vara betald innan den nya perioden påbörjas.

Vid utebliven betalning har hotellet rätt att häva avtalet och kräva omedelbar avflyttning.

Vid behov att skicka pappersfaktura har BYN Företagsbostäder rätt att ta ut en fakturaavgift på 59kr exkl. moms.

HOTELLETS SKYLDIGHETER
Om hotellet inte kan ge dig rum enligt bekräftad bokning har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller annat boende på hotell med likvärdig standard.

UNDER VISTELSEN

REGLER VID VISTELSE
– Rökning är absolut förbjudet på hotellet, både i lägenheterna, i allmänna utrymmen och på innergården. Observera att lägenheten och byggnadens allmänna utrymmen har ett automatiskt brandlarm som är mycket känsligt. Brandlarmet är direkt kopplat till räddningstjänsten som vid onödig utryckning för närvarande debiterar ca 7 300 kr. Brandlarmet utlöser även sprinklersystemet med stora materiella skador som följd.  Alla kostnader för sanering och/eller utryckning debiteras fakturamottagaren.
– Visa hänsyn till grannar och andra människor som bor, arbetar och vistas i byggnaden. Skyldigheten gäller såväl inomhus som utomhus och gäller dygnet runt. Det är dock extra angeläget från kl 22.00 till kl 07.00. Kostnader för utryckning av störningsjour debiteras fakturamottagaren.
– Antalet gäster som bor i respektive lägenhet får inte överstiga det antal som står i bokningsbekräftelsen utan att detta skriftligen anmälts till och godkänts av hotellet.
– Husdjur är inte tillåtet undantaget i de lägenheter som är särskilt utpekade. Det kräver hotellets skriftliga godkännande i bokningen för att ha med husdjur.
– Vid nyttjande av Spa & Gym ska gällande trivselregler följas. Trivselreglerna finns att läsa i hotellpärmen.
– Det är inte tillåtet att göra åverkan på lägenhetens fasta eller lösa inredning, som att till exempel skruva eller klistra upp något på väggarna. Lägenheten och dess utrustning ska hållas i gott skick under hela vistelsen. Vid eventuell skada ska detta rapporteras till hotellet omgående. Lägenheterna besiktigas vid utcheckning och skador som tillkommit noteras. Skador som kräver åtgärd debiteras fakturamottagaren.
– Kommersiell verksamhet eller verksamhet som strider mot lag är strängt förbjuden. Det är inte heller tillåtet att vidareförhyra lägenheten till tredje part.
Vid överträdelse av dessa regler eller annan oaktsamhet har hotellet rätt att debitera fakturamottagaren kostnaden, såsom kostnad för utryckning av störningsjour eller kostnad för att återställa lägenhetens och/eller inredningens skick. Hotellet har rätt att vid allvarliga eller upprepade överträdelser av reglerna häva avtalet och kräva omedelbar avflyttning utan återbetalning av förskottsbetalade belopp.

NYCKLAR
Lägenheten är utrustad med digitalt dörrlås. Som gäst ansvarar du för att dörren är låst när du lämnar lägenheten. Dörren låses med stjärnknappen längst ner till vänster på låspanelen. Nyckeltagg till lägenheten kvitteras ut vid incheckning. En nyckeltagg per gäst kan utkvitteras, dock maximalt tre nyckeltaggar per lägenhet. Vid förlust av nyckeltagg ska detta anmälas omgående till lobbyn så att den kan avregistreras. Ny nyckeltagg utfärdas snarast möjligt av lobbyn och kostnaden för ny nyckeltagg debiteras kunden enligt gällande prislista.

STÄDNING & RENHÅLLNING
Lägenheten städas innan din ankomst. Observera att du som gäst ansvarar för viss städning inför utcheckning. Läs mer under Avresa och utcheckning. Vid bokning inkluderat sängkläder städas lägenheten varannan vecka (var 14 dag). Önskas städning oftare kan detta bokas genom lobbyn enligt gällande prislista.

TVÄTTSTUGA
Som hotellgäst har du tillgång till tvättstuga i mån av lediga tider. God framförhållning rekommenderas. Sker via webben enligt anvisning i hotellpärmen i lägenheten. Observera att nyckeltaggen till lägenheten aktiveras och kan användas till tvättstugan endast under den tidsperiod din tvättbokning gäller. Missar du tiden kommer du inte längre in i tvättstugan och kommer därmed inte åt din tvätt.

ANSVAR FÖR VÄRDESAKER
Du ansvarar själv för förvaring av värdesaker. Lägenheterna är inte utrustade med värdeskåp och hotellet har ingen möjlighet att åta sig ansvar för att förvara värdesaker.

DIN EGEN SÄKERHET
Du ansvarar för att ta reda på var nödutgångar, alarmknappar och brandsläckare finns. Denna information finns vid sidan av din hotellrumsdörr. Om du upptäcker brister i säkerheten ber vi dig att omgående meddela detta till lobbyn.

RÄTTEN TILL TILLTRÄDE AV LÄGENHETEN
Hotellet förbehåller sig rätten att vid behov komma in i lägenheten för att utföra servicetjänster såsom städning eller för att åtgärda fel och brister som uppstått i lägenheten. Åtkomsten begränsas så långt det är möjligt till dagtid på vardagar, men vid behov av akuta åtgärder kan andra tider vara aktuella. Hotellet, dess personal och underleverantörer åtar sig att alltid tydligt ge sig till känna innan vi går in i lägenheten.

VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID
Hotellet accepterar inte boende på obestämd tid. Önskas en förlängning av den bokade perioden vänligen kontakta lobbyn.

Observera att förlängd bokningsperiod som innebär ett lägre pris per natt inte ger rätt till reduktion och/eller återbetalning av tidigare bokad period.

INFÖR AVRESA OCH UTCHECKNING

AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG
Önskar du avresa tidigare än den bokade perioden ska lägenheten avbokas. Vid bokningar 29 nätter eller kortare ska avbokningen ske senast klockan 18.00 två dagar före avresa. Vid bokning som är 30 nätter eller fler ska avbokning ske senast klockan 18.00 två veckor (14 dagar) före avresa.  Full kostnad debiteras för hela avbokningsperioden även om du väljer att checka ut i förtid.

AVRESA OCH UTCHECKNING
Måndag-fredag sker utcheckning senast klockan 10.00 genom att nycklarna lämnas i lobbyn. Lördag-söndag sker utcheckning senast 12.00 genom att nycklar lämnas på köksbänken i lägenheten och dörren låses utifrån med stjärnknappen (längst ned till vänster) när lägenheten lämnas.

Vid utcheckning ska all köksutrustning vara diskad, kyl- och frys samt eventuell diskmaskin vara tömda och allt husgeråd ha placerats på sin plats i skåpen . Avfall ska källsorteras och placeras i soprummet på entrén på plan 1. I det fall ovanstående inte har gjorts debiteras en avgift för extra städning i efterhand enligt vid tillfället gällande prislista.

ÖVRIG INFORMATION

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)
Din integritet är viktig för oss och vi behandlar dina personuppgifter med största varsamhet. Vi behandlar enbart dina personuppgifter i syfte att kunna utföra de åtagande vi har gentemot dig genom avtal. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part, undantaget i det fall vi enligt lag har skyldighet att lämna ut uppgifter till myndigheter.

REGISTRERING AV UTLÄNDSKA HOTELLGÄSTER
Enligt utlänningsförordningen ska hotellet registrera utländska hotellgäster i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

FORCE MAJEURE
Hotellet frånsäger sig ansvarar för skada som orsakats av händelser utanför vår kontroll, till exempel krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk eller nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet.

TVISTER
Eventuella tvister beträffande tolkningen av dessa villkor och rättsliga frågor i samband därmed ska avgöras i svensk domstol.

SYNPUNKTER & FÖRBÄTTRINGAR
Vi strävar efter att göra allt vi kan för att göra din vistelse hos oss så angenäm som möjligt. Har du tips och idéer om hur vi kan bli ännu bättre berätta det gärna för oss!

_________________________
BYN Företagsbostäder
Care of VXO AB
Storgatan 82A
352 46 Växjö
Sverige
+46 (0)470-77 15 00
info@bynvaxjo.se

www.bynvaxjo.se/foretagsbostader