Stortorget kommer att vara centrum i BYN

Unikt företagskoncept öppnar i ICON Växjö

Med inspiration från framstående co-workerytor runtom i världen samt flera års erfarenhet av vad som krävs för lyckade företagsetableringar och affärsutveckling, har Helena och Björn Collin skapat ett företagskoncept med de bästa förutsättningar som småföretag kan tänkas behöva. I maj öppnar de BYN - Växjöregionens största och modernaste co-workeryta.

BYN, som ligger i ICON-huset i Växjö, har utvecklats med utgångspunkt i småföretagares vardag och förutsättningar. Här finns möjlighet för 180 personer att jobba och utvecklas – individuellt, inom sitt team eller tillsammans med andra företagare. Genom att utforma hela verksamheten som en by med olika byggnader, torg och gränder kan konceptet erbjuda stor flexibilitet med tillgång till total arbetsro eller nätverkande och samarbete samtidigt som man i sann ”byanda” får tillgång till full service som delas inom BYN.

 

”Forskning visar att de flesta människor har svårt att prestera 100% om man varje dag befinner sig i samma miljö. Omväxling utifrån humör och kontext är viktigt för alla, men kanske extra viktigt för småföretagare som kan ha väldigt varierande arbetsuppgifter och knappt om tid. I BYN har vi tagit fasta på det och utvecklat en rad olika miljöer för olika sammanhang och uppgifter”, säger Helena Collin, vd för Care of Icons som står bakom BYN.

 

En mörk ”jordkällare” för programmerare som vill arbeta avskärmat, öppna arenor och torg för samarbete och workshop, en telefongränd för den som vill kunna promenera under ett telefonsamtal och rum för både konferens eller enskilda samtal, är exempel på miljöer som finns i BYN. Ljuset följer dessutom dagens, fast det blir aldrig helt mörkt på natten.

 

”En annan aspekt vi tagit fasta på i småföretagarens vardag är oron man kan känna kring ekonomin. Vi erbjuder därför korta hyreskontrakt som är satt per person, inte per rum och det längsta är på tre månader. Tanken med detta är att erbjuda lösningar som passar just ditt företag och som bidrar till en tryggare ekonomisk kalkyl och mindre risk”, säger Björn Collin.

 

I och med BYN:s utformande finns det lösningar för många olika behov. Den som vill kan hyra ett eget ”hus” med en fast plats men det finns också möjlighet att hyra en flexibel plats eller ett ”klippkort” för att kunna komma in ibland. Med läget i bottenplan på ICON får företagen en central placering i en byggnad där cirka 2000 personer rör sig dagligen. Därtill kommer de möjligheter det innebär för nätverkande, marknadsföring och utbud när man befinner sig mitt i Arenastaden.

 

BYN invigs den 9 maj och inflyttning sker från den 13 maj 2019.

 

För mer info www.bynvaxjo.se

Helena Collin 0470-52 42 32 helena@iconvaxjo.se