Art of living

Art of Living handlar om den enkla och bekväma livsstilen. ICON har utmanat befintliga strukturer och skapat en miljö som utvecklar och förenklar människors vardag positivt. För oss är design och kvalitet kärnvärden som skapar stolthet, glädje, trygghet och lyx i människors vardag.

Varje dag rör sig i snitt 2000 personer i huset. En målsättning med konceptet har varit att förenkla deras vardag. Några av de funktioner som huset erbjuder är gym, spa, skybar, bistro och restaurang. Att inspirera andra och att själv bli inspirerad. Att skapa möjligheter att kunna njuta och leva livet enkelt!

Arkitekten Magnus Månssons tankar

Anders Ömans vision om ICON Växjö
Mäklaren Peter Åkesson ser möjligheterna

placemaking

Filosofin att planera för – och skapa – en fysisk plats för möten och samvaro kallas placemaking. Det är när olika discipliner, från byggteknik och design till innehåll och tillgänglighet, samverkar för att gemensamt ge en plats förutsättningar att bli levande och attraktiv. Det är ett sätt att göra en plats unik och intressant, och detta har varit en ledstjärna under planeringen av ICON.

Följ med oss 67 meter upp i luften

Unikt utbud av service och tjänster
Som centralbyggnad i Arenastaden

HÖSTEN 2018

ICON ska stå klar hösten 2018 och blir då Växjös högsta byggnad. Bakom ICON står entreprenören Anders Öman, vars vision ART OF LIVING nu byggs och förverkligas i en växande ny stadsdel. ICON har ritats av arkitekten Magnus Månsson och förmedling av bostäder görs i samarbete med Åkesson Mäklarbyrå.